Notowania

ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATC Cargo S.A.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00, w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 69/1, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Elżbiety Wiśniewskiej.
Szczegółową treść ogłoszenia, obejmującą przewidywany porządek obrad oraz projektowane zmiany Statutu Spółki, a także projekty uchwał, zamieszczono w załącznikach do niniejszego raportu. Osoby reprezentujące Spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty