Notowania

MAXIMUS: strona spółki
12.06.2018, 22:07

MAX Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maximus S.A.

Zarząd Maximus S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. zwołane na 12 czerwca 2018 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. nastąpi 26 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 Bielsku-Białej w Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba -Dorak, ulica Cyniarska nr 36.
Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2018 roku, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty