Notowania

IMPEL: strona spółki
13.06.2018, 14:00

IPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku

Zarząd Impel S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impel S.A., które odbyło się w dniu 13 czerwca 2018 roku:
1.Nutit a.s. liczba akcji: 4.989.195 liczba przysługujących głosów z akcji: 7.889.195 procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 44,16% procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ: 53,35%. 2.Trade Bridge Czechy a.s. liczba akcji: 2.907.593 liczba przysługujących głosów z akcji: 5.007.593 procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 28,03% procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ: 33,86%. 3.OFE PZU „Złota Jesień” liczba akcji: 1.506.000 liczba przysługujących głosów z akcji: 1.506.000 procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 8,43% procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ: 10,18%. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie art. 70 pkt 3

Inne komunikaty