Notowania

I2DEV: strona spółki
13.06.2018, 14:41

I2D Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 13 czerwca 2018

Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 13 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Załączniki

Inne komunikaty