Notowania

I2DEV: strona spółki
13.06.2018, 15:04

I2D Powołanie Członków Rady Nadzorczej i2 Development S.A.

Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki:
Pana Radosława Kuczyńskiego Pana Dariusza Ilskiego Pana Jakuba Klimczaka Pana Piotra Puchalskiego Panią Kamilę Kowalską Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Panowie Radosław Kuczyński, Dariusz Ilski, Jakub Klimczak oraz Piotr Puchalski oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty