Notowania

BEDZIN: strona spółki
13.06.2018, 15:05

BDZ Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

Zarząd spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od:
1. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Waldemara Organisty, dotyczącego zbycia 12.000 akcji Spółki. oraz 2. Spółki AUTODIRECT S.A. będącej podmiotem blisko związanym z Panem Krzysztofem Kwiatkowskim – Prezesem Zarządu Spółki oraz Panem Grzegorzem Kwiatkowskim – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącego nabycia 12.000 akcji Spółki. Treść obu zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty