Notowania

I2DEV: strona spółki
13.06.2018, 15:09

I2D Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2018 roku.
Akcjonariusz: Acico Investments Limited: Liczba posiadanych akcji na WZA: 4 091 574 Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 091 574 Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 47,15% Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 42,18 % Akcjonariusz: Galtoco Investments Limited: Liczba posiadanych akcji na WZA: 4 133 318 Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 133 318 Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 47,63 % Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 42,61 % Akcjonariusz: Nationalenederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny Liczba posiadanych akcji na WZA: 450 000 Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 450 000 Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 5,19 % Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,64%

Inne komunikaty