Notowania

LETUS: strona spółki
13.06.2018, 15:27

LET Udział akcjonariuszy akcji serii C1 w ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zarząd spółki pod firmą Letus Capital S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Spółka w związku z trwającą procedurą dematerializacji akcji Spółki serii C1 związaną z ubieganiem się o wprowadzenie w/w akcji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) legitymacja akcjonariuszy posiadających akcje serii C1 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r. (ZWZ) zostanie przeprowadzona na podstawie spisu nabywców akcji serii C1.
W związku z powyższym aby umożliwić udział w nadchodzącym ZWZ akcjonariuszom z akcji serii C1 Spółka przyjmuje, iż wszyscy akcjonariusze, którzy złożyli zapisy na akcje serii C1, którym te akcje zostały przydzielone i którzy zostali zamieszczeni w spisie nabywców akcji serii C1 są uprawnieni do wzięcia udziału w ZWZ, a legitymacja tych akcjonariuszy zostanie przeprowadzona na podstawie okazania stosownych dokumentów tożsamości lub dokumentów potwierdzających właściwą reprezentację na podstawie spisów nabywców posiadanych przez spółkę. Akcjonariusze, którzy będą chcieli głosować z akcji serii C1 na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 są proszeni o zgłoszenie drogą mailową na adres office@letuscap.com i informację z jakiej ilości akcji serii C1 chcą głosować na ZWZ, oraz czy chcą dokonać rozbicia akcji serii C1 na różne ilości w kartach do głosowania, a jeśli tak to, jakie ilości akcji mają się znaleźć na poszczególnych kartach do głosowania. Powyższa informacja jest niezbędna w celu właściwego przygotowania kart do głosowania z akcji serii C1.

Inne komunikaty