Notowania

APATOR: strona spółki
13.06.2018, 15:28

APT Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników dla innogy Stoen Operator Sp. z o. o.

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. spółka Apator SA otrzymała informację o wyborze oferty Apator SA jako najkorzystniejszej w przetargu na dostawę liczników komunalnych 1 i 3-fazowych ogłoszonym przez innogy Stoen Operator Sp. z o. o.
Wartość oferty wynosi 20,9 mln zł netto, a realizacja dostaw następować będzie partiami nie dłużej niż do 30 marca 2020 roku. O zawarciu umowy Zarząd Apator SA poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty