Notowania

TOYA: strona spółki
13.06.2018, 15:49

TOA Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji

Zarząd spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje o otrzymaniu,
w dniu 13 czerwca 2018 r., w trybie art. 69 ust 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianami), zawiadomienia dotyczącego znacznych pakietów akcji. Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty