Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-08-21 21:33 PCCINTER PCI PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2018-08-21 21:18 BRASTER BRA Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój BRASTER S.A. ? aktualizacja informacji.
2018-08-21 21:01 KBDOM KBD Rezygnacja osoby nadzorującej
2018-08-21 20:37 COGNOR COG Warunkowa rejestracja akcji emisji nr 9 w KDPW
2018-08-21 20:14 ALUMETAL AML Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
2018-08-21 20:12 SFD SFD Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
2018-08-21 20:10 UNIMOT UNT Zmiany w składzie Zarządu Spółki i rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2018-08-21 20:02 PLATIGE PLI Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii E powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych
2018-08-21 20:02 GOBARTO GOB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2018-08-21 19:52 SFD SFD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SFD S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 roku.
2018-08-21 19:49 GRODNO GRN Rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej
2018-08-21 19:21 POLNORD PND Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 11.09.2018 r.
2018-08-21 18:55 EVEREST EVE Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta
2018-08-21 18:51 POLIMEXMS PXM Zmiana warunków znaczącej umowy
2018-08-21 18:26 DINOPL DNP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 98,20 -0,20
2018-08-21 18:13 PROMISE PRO Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o. 3,50
2018-08-21 18:06 BVT BVT Zmiana liczy Obligacji serii A podlegających przedterminowemu wykupowi 0,50
2018-08-21 17:56 MASTERPHA MPH Szacunkowe wyniki finansowe za I połowę 2018 r. 3,96
2018-08-21 17:52 ALUMETAL AML Rezygnacja Prezesa Zarządu 49,30 -0,20
2018-08-21 17:26 ALUMETAL AML PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 49,30 -0,20
2018-08-21 17:01 INTERFERI INF Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego. 3,78
2018-08-21 17:00 SERINUS SEN Aktualizacja Rocznego Formularza Informacyjnego Spółki (AIF) za rok 2017 0,74 +2,70
2018-08-21 16:41 MEDICALG MDG Otrzymanie przez spółkę zależną opinii doradców podatkowych w sprawie ustaleń Urzędu Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie oraz podjęcie przez spółkę zależną decyzji o dalszym postępowaniu w s 85,70 -6,65
2018-08-21 16:38 MEDICALG MDG Opublikowanie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania przez spółkę zależną protokołu z kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie 85,70 -6,65
2018-08-21 16:01 BIOMAXIMA BMX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2018-08-21 15:38 SANTANDER SAN Information on transactions made by the obliged person 18,90
2018-08-21 15:32 KOMPUTRON KOM Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta 3,77 +6,10
2018-08-21 15:29 ENERGOINS ENI Aneks do umowy kredytu. 1,04
2018-08-21 15:25 BRASTER BRA Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży Urządzeń BRASTER Professional na terenie Republiki Południowej Afryki. 4,19 +2,86
2018-08-21 15:19 TESGAS TSG wybór oferty Spółki przez OPG Gaz-System SA 2,15 +0,47
2018-08-21 15:17 TESGAS TSG wybór oferty Spółki przez OPG Gaz-System SA 2,15 +0,47
2018-08-21 15:16 MEDIATEL MTL zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego HAWE Telekom sp. z o.o.
2018-08-21 15:15 BROADGATE BDG umowa spółki zależnej z PK Nash Produkt LLC
2018-08-21 15:12 INTERBUD ITB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.
2018-08-21 15:06 PATENTUS PAT Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A. 0,87
2018-08-21 15:05 ZUE ZUE Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku. 6,10
2018-08-21 14:48 UNIBEP UNI aneks do umowy z YIT Development sp. z o.o. 5,78 +0,35
2018-08-21 14:25 MIRACULUM MIR złożenie zapisu na akcje 1,60 -1,88
2018-08-21 14:16 INPRO INP umowa kredytowa z Alior Bank SA 5,20
2018-08-21 13:57 CAPITAL CPA Znaczne pakiety akcji 3,47 -0,29
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics