Notowania

IDH: strona spółki
13.06.2018, 16:18

IDH Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki IDH S.A. niniejszym informuje o zmianie terminu ZWZA Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. godz. 10:00, na dzień 9 lipca 2018 r. godz. 10:00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spólki IDH S.A., odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dąbrowskiej, przy Al. Niepodległości 245 lok. 103, 02-009 Warszawa w dniu 9 lipca 2018 roku o godzinie 10:00. Uzasadnienie zmiany terminu ZWZA spółki IDH S.A.: W związku technicznymi problemami Spółki z przekazaniem do KDPW informacji o planowanym ZWZA, a tym samym nie zachowaniem wymaganego 26 dniowego terminu poinformowania KDPW o planowanym ZWZA Spółka postanowiła zmienić termin odbycia ZWZA z 29 czerwca 2018 r. na dzień 9 lipca 2018 r. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty