Notowania

NOVINA: strona spółki
13.06.2018, 16:27

NOV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 13 czerwca 2018 roku

Zarząd Novina Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 13 czerwca 2018 roku:
1. Novina sp. z o.o. - liczba głosów na ZWZ - 829.409, udział w głosach na ZWZ - 100 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 46,66 proc.

Inne komunikaty