Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-08-16 22:47 INWESTPL INW Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej
2018-08-16 22:40 INWESTPL INW Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej
2018-08-16 22:24 MAXIMUS MAX Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAXIMUS SA
2018-08-16 22:01 INWESTPL INW Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
2018-08-16 22:01 MAXIMUS MAX Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 sierpnia 2018 r.
2018-08-16 21:43 RESBUD RES Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów.
2018-08-16 21:05 COMPERIA CPL Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy
2018-08-16 20:53 MERCOR MCR RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2018-08-16 20:46 MERCOR MCR R /: formularz raportu rocznego
2018-08-16 20:41 COMPERIA CPL Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy
2018-08-16 20:37 MERCOR MCR Korekta raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 04.04.2017-31.03.2018
2018-08-16 20:02 APANET APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.08.2018 r.
2018-08-16 20:01 MORIZON MZN Uruchomienie platformy internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych w serwisie morizon.pl (soft-launch)
2018-08-16 19:00 RONSON RON Zawarcie umów kredytu
2018-08-16 18:49 TXM TXM Powiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 MAR
2018-08-16 18:18 QUMAK QMK Oświadczenie o odstąpieniu Spółki od umowy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ? aktualizacja informacji 1,50 -1,33
2018-08-16 17:55 THEDUST THD Urząd Transportu Kolejowego ? Kampania Kolejowe ABC ? informacja o postępowaniu 4,05
2018-08-16 17:52 POZBUD POZ Podpisanie Listu intencyjnego 3,50
2018-08-16 17:40 KLEBAINV KIN Zawarcie umów przedwstępnych zawartych pod warunkiem zobowiązującym do zawarcia umów pożyczek. 0,39
2018-08-16 17:22 MUZA MZA Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki 3,20
2018-08-16 17:13 VOXEL VOX Zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Emitenta 27,50
2018-08-16 17:07 KGHM KGH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 89,44 -1,61
2018-08-16 17:05 ELKOP EKP Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 r. 0,54 -5,56
2018-08-16 16:48 ERBUD ERB Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy 14,70 -6,12
2018-08-16 16:48 CAPITAL CPA Rejestracja zmiany statutu 3,20 +4,69
2018-08-16 16:37 ERBUD ERB Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ? zawarcie aneksu do znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo ? Wschód. 14,70 -6,12
2018-08-16 16:28 ERBUD ERB Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ? zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo ? Wschód 14,70 -6,12
2018-08-16 16:23 JUJUBEE JJB Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2018-08-16 16:18 JUJUBEE JJB Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach.
2018-08-16 16:17 ESSYSTEM ESS Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2018 roku 2,42 +2,48
2018-08-16 16:02 KREDYTIN KRI Rozliczenie emisji obligacji serii E1
2018-08-16 16:01 ATAL 1AT Rejestracja zmiany statutu Spółki 32,00 -4,06
2018-08-16 16:00 CIECH CIE Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe 53,50 +0,19
2018-08-16 15:54 APSENERGY APE Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku 2,85 -5,96
2018-08-16 15:43 MEDAPP MDA umowa z Europejskim Centrum Zdrowia Otwock
2018-08-16 15:35 TBULL TBL raport za lipiec 2018
2018-08-16 15:34 SELENAFM SEL umowa kredytowa spółki zależnej z Rosbank
2018-08-16 15:28 CNT CNT Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 9,00 +2,00
2018-08-16 15:25 QUANTUM QNT Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 w przedmiocie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR 18,50 -2,70
2018-08-16 15:23 ITMTRADE ITM Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w lipcu 2018 roku 2,23 -2,24
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics