Notowania

FERRUM: strona spółki
13.06.2018, 16:48

FER Informacja nt. projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FERRUM S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. (ZWZ) w związku z wnioskiem Akcjonariusza dot. umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad, Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2018 r. do Spółki wpłynął wniosek tego samego Akcjonariusza, który zgłosił wniosek o którym mowa w ww. raporcie bieżącym, zgodnie z którym Akcjonariusz ten zgłosił nowe projekty uchwał dotyczące punktów 19 oraz 20 zmienionego planowanego porządku obrad ZWZ dotyczących podjęcia uchwał odpowiednio w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje treść nowych projektów uchwał do ww. punktów porządku obrad zgłoszonych przez Akcjonariusza z uzasadnieniem.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki

Inne komunikaty