Notowania

NEUCA: strona spółki
13.06.2018, 17:21

NEU Oferta zakupu akcji

Zarząd NEUCA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Toruniu niniejszym ogłasza ofertę zakupu nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących na dzień ogłoszenia oferty łącznie nie więcej niż 3,23% kapitału zakładowego Spółki („Oferta"). Oferowana cena zakupu akcji wynosi 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych) za jedną akcję.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2018 r., a zakończy w dniu 3 lipca 2018 r. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na 6 lipca 2018 r Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia skupu akcji własnych i procedury odpowiedzi znajdują się w Ofercie.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-01-16
NEU Nabycie akcji własnych
242,00
0,00
2019-01-15
NEU Nabycie akcji własnych
245,00
0,00
2019-01-11
NEU Nabycie akcji własnych
243,00
0,00
2019-01-10
NEU Nabycie akcji własnych
244,50
-0,20
2019-01-09
NEU Nabycie akcji własnych
245,00
0,00
2019-01-07
NEU Nabycie akcji własnych
230,50
0,00
2019-01-04
NEU Nabycie akcji własnych
233,50
0,00
2019-01-03
NEU Nabycie akcji własnych
237,50
0,00
2019-01-02
NEU Terminy przekazywania raportów
244,50
-0,61
2018-12-31
NEU Nabycie akcji własnych
244,50
0,00