Notowania

DELKO: strona spółki
13.06.2018, 17:28

DEL Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Delko S.A.

Zarząd Delko S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Damian Ronduda złożył z dniem 13 czerwca 2018 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczaj Spółki. Powodem rezygnacji są ważne względy osobiste.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Inne komunikaty