Notowania

ALTUSTFI: strona spółki
13.06.2018, 17:44

ALI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu przekazuje informacje
o akcjonariuszach uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które miało miejsce w dniu 11 czerwca 2018 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Załączniki

Inne komunikaty