Notowania

INTERBUD: strona spółki
13.06.2018, 17:59

ITB Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Jana Pawła II oraz Al. Kraśnickiej w Lublinie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z 18 kwietnia 2018 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Jana Pawła II oraz Al. Kraśnickiej w Lublinie o łącznej powierzchni ok. 6,28 ha (Nieruchomości) Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2018 roku strony ww. umowy przedwstępnej uzgodniły, iż nie przystąpią do zawarcia umowy przyrzeczonej dla Nieruchomości B.
Mając powyższe na uwadze Intencją Emitenta jest formalne rozwiązanie ww. umowy przedwstępnej co powinno nastąpić w najbliższej przyszłości. W związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej, poza rozliczeniem wynikającym z zadatku, Emitent nie przewiduje istotnych konsekwencji finansowych tj. wyłącznie w zakresie rozliczeń. Jednocześnie zamiarem Emitenta nadal pozostaje sprzedaż Nieruchomości zgodnie z planem restrukturyzującym celem pozyskania środków pieniężnych na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych.

Inne komunikaty