Notowania

KRAKCHEM: strona spółki
13.06.2018, 18:04

KCH zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Alior Bank SA oraz zakończenie okresu wykorzystania limitu na gwarancje

Zarząd Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., informuje o zawarciu w dniu 13 czerwca 2018 r. aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank SA („Umowa Kredytowa”). Zgodnie z aneksem okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony do dnia 13 lipca 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w odniesieniu do umowy z dnia 14 czerwca 2017 r. o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B pomiędzy Spółką a Alior Bank SA z dniem 13 czerwca 2018 r. zakończył się okres wykorzystania limitu. Spółka prowadzi rozmowy z bankiem na temat przedłużenia powyższych umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – MAR

Inne komunikaty