Notowania

ARCTIC: strona spółki
14.06.2018, 10:00

ATC Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.

Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2018 roku.
Akcjonariusz NEMUS HOLDING AB Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ 40 111 000 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ 40 111 000 Udział w liczbie głosów na ZWZ 96,55% Udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ 57,89%

Inne komunikaty