Notowania

PROMISE: strona spółki
15.06.2018, 17:09

PRO Zawiadomienie akcjonariusza Piotra Paszczyka o nabyciu akcji APN Promise serii I.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Piotra Paszczyka - Prezesa Zarządu Spółki Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji APN Promise S.A. serii I.
Emitent przekazuje treść otrzymanego Zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty