Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-08-15 17:35 MAXIPIZZA MXP Zmiana porządku obrad NWZA Maxipizza S.A. na wniosek uprawnionych akcjonariuszy 0,83
2018-08-15 15:18 EMPERIA EMP Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Emperia Holding S.A.
2018-08-15 14:37 COALENERG CLE July FY2019 production update 0,47
2018-08-15 10:52 MLSYSTEM MLS Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 34,00
2018-08-15 09:51 SOHODEV SHD Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 1,44
2018-08-15 00:18 KOMPUTRON KOM QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 4,07
2018-08-15 00:02 TERMO2PWR T2P Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 15%.
2018-08-14 22:36 ATM ATM Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 7,38
2018-08-14 22:21 NANOGROUP NNG Zakończenie badań spółki zależnej NanoVelos S.A. nad produktem POLEPI oraz wytypowanie go jako kandydata na nowy lek do produkcji w standardzie GMP i badań przedklinicznych w standardzie GLP 3,70
2018-08-14 22:01 KBDOM KBD Informacja o uchyleniu postanowienia o ustnowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym dla podmiotu zależnego od Emitenta 0,50
2018-08-14 21:53 COGNOR COG Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za II kwartał 2018 2,11
2018-08-14 21:45 INWESTPL INW Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej 0,24
2018-08-14 21:42 TBULL TBL Wyniki finansowe za II kwartał 2018 r. 44,60
2018-08-14 21:38 INWESTPL INW Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej 0,24
2018-08-14 21:36 AVIASG ASG PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego 15,05
2018-08-14 21:18 IDMSA IDM Odwołanie Członka Zarządu IDMSA 0,71
2018-08-14 20:24 AMREST EAT Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich 437,00
2018-08-14 20:13 TXM TXM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał 1,47
2018-08-14 19:52 MIRACULUM MIR Zatwierdzenie Aneksu nr 1 z dnia 3 sierpnia 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki 1,58
2018-08-14 19:34 COGNOR COG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 2,11
2018-08-14 19:29 POLMED POM Nabycie akcji własnych przez Polmed S.A. 2,92
2018-08-14 19:28 TELESTR TLS Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2018 r. 16,10
2018-08-14 19:26 TELESTR TLS Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2018 r. 16,10
2018-08-14 19:25 POLMAN PLM Odrzucenie wniosków składanych przez POLMAN S.A. o dofinansowanie ze środków UE w ramach programów 1.2. 0,31
2018-08-14 19:19 POLMED POM Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69 oraz art. 77 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrot 2,92
2018-08-14 18:52 OPONEO.PL OPN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 30,10
2018-08-14 18:46 LARQ LRQ Rejestracja akcji serii F i G Emitenta w KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F i G Emitenta
2018-08-14 18:40 SWISSMED SWD QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 1,19 +0,84
2018-08-14 18:40 NEXTBIKE NXB Prognoza wyników finansowych za rok 2018 99,40
2018-08-14 18:13 BVT BVT Podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji serii A 0,50
2018-08-14 18:10 CFI CFI Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej 0,55 -1,82
2018-08-14 17:56 LIVECHAT LVC Informacja o zakupie domeny Helpdesk.com 28,85 -0,52
2018-08-14 17:37 PEP PEP Powzięcie informacji o zaskarżeniu uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki 17,65 -0,85
2018-08-14 17:36 ALCHEMIA ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. 4,11 -1,95
2018-08-14 17:30 MMCPL MMC Raport okrsowy za II kwartał 2018 roku 3,00
2018-08-14 17:29 SYGNITY SGN QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 3,48 -0,86
2018-08-14 17:28 4FUNMEDIA 4FM Term Sheet Inwestycyjny dotyczący nabycia przedsiębiorstwa mustache.pl 14,50 +0,69
2018-08-14 17:22 BVT BVT Informacja w sprawie obligacji serii B i C 0,50
2018-08-14 17:19 GRMEDIA GME Zawarcie umowy najmu z Prosta Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 148,00
2018-08-14 17:11 IALBGR IAG Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 1,32
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics