Notowania

OEX: strona spółki
22.06.2018, 12:46

OEX Korekta Raportu bieżącego nr 19/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2018 r.

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym dokonuje korekty Raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 16 maja 2018 roku. Korekcie podlega załącznik zawierający wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prawidłowa treść załącznika (po korekcie) została dołączona do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty