Notowania

SPAC1: strona spółki
25.06.2018, 10:12

SP1 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd spółki Matrx Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty