Notowania

MILKPOL: strona spółki
27.06.2018, 7:28

MLP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku:
1) Aleksandra Świerczyńska - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 2.679.963, co stanowiło 47,41% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2017 r. i stanowi 22,61% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 2) Magdalena Gałwa - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 2.603.307, co stanowiło 46,05% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2017 r. i stanowi 21,96% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 3) Stanisław Strzebiecki - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 370.000, co stanowiło 6,54% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2017 r. i stanowi 3,12% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2018 roku reprezentowanych było łącznie 5.653.270 akcji z ogólnej ich liczby 11.853.500 sztuk, dających łącznie 5.653.270 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 11.853.500.

Inne komunikaty