Notowania

ALDA: strona spółki
27.06.2018, 8:07

ALD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

Zarząd ALDA S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 r.:
1. Marek Fryc Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 281.725 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 563.450 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%): 38,41 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 18,61 2. Karol Maziarz Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 281.725 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 563.450 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%): 38,41 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 18,61 3. MiK sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 170.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 340.000 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%): 23,18 Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 11,23

Inne komunikaty