Notowania

PRO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Zarząd APN Promise S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2018 roku:
1. Piotr Paszczyk– 3.000.000 głosów, stanowiących 56,52 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 23,79 % ogólnej liczby głosów; 2. Piotr Paszczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2 210 339 głosów, stanowiących 41,65 % głosów na walnym zgromadzeniu oraz 17,53 % ogólnej liczby głosów. Akcjonariuszom obecnym podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku przysługiwało łącznie 5 307 513 głosów stanowiących 42,09 % głosów. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji APN Promise S.A. wynosi: 12 610 686.

Inne komunikaty