Notowania

KLEBAINV: strona spółki
29.06.2018, 17:08

KIN Złożenie do Sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki

Zarząd Prima Park S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 41 z dnia 27.06.2018 r. informuje, że w dniu 29.06.2018 r. złożył do Sądu Rejonowego dla Gdańsk- Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wniosek o otwarcie postepowania sanacyjnego Spółki (Wniosek).
Zarząd Emitenta podkreśla, iż celem złożonego Wniosku, zgodnie z art. 3 ust. 1- Prawo restrukturyzacyjne, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Emitenta poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. W ocenie Zarządu Emitenta istnieje możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji Spółki. Według Zarządu Emitenta realizacja planu restrukturyzacyjnego umożliwiłaby Emitentowi spłatę zobowiązań wobec wierzycieli oraz pozwoliłaby na restrukturyzację organizacyjną mającą na celu zachowanie zdolności do kontynuowania działalności przez Emitenta. Zarząd Emitenta oświadcza, iż działa z pełnym zaangażowaniem na rzecz kontynuacji działalności przez Spółkę oraz jednocześnie zdecydowanie podtrzymuje swoje stanowisko co do słuszności i zasadności przeprowadzenia sanacji.

Inne komunikaty