Notowania

INFRA: strona spółki
2.07.2018, 11:05

IFA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

Zarząd Spółki INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2018 roku.

Załączniki

Inne komunikaty