Trwa ładowanie...
bEidsvnV

Notowania

CAM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku jedynym akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na tym ZWZ była spółka Nutra Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która posiadała na ZWZ 8.200.000 akcji Cambridge Chocolate Technologies S.A., z których przysługiwało 8.200.000 głosów, co stanowiło 92,04% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 67,88% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty

bEidsvoD