APR Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2018 roku

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku, podaje informację o szacowanych miesięcznych przychodach ze sprzedaży za miesiąc czerwiec 2018 roku, zgodnie z treścią zawartą w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty

Notowania