Notowania

NOVITA: strona spółki
11.07.2018, 20:28

NVT Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku) informuje, iż otrzymał od Pana Janusza Piczaka, Członka Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A., powiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki w dniu 09 lipca 2018 roku.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna art. 19 ust.3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki

Inne komunikaty