Notowania

TAURONPE: strona spółki
17.07.2018, 11:18

TPE Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Emitenta i Polski Fundusz Rozwoju S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z 28 marca 2018 r. dotyczącego podpisania dokumentacji transakcyjnej określającej zasady inwestycji Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (łącznie: „Fundusze”), zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”), w spółkę Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. („Spółka Celowa”), realizującą projekt budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie („Blok”), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 lipca 2018 r. Emitentowi została doręczona decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) z dnia 13 lipca 2018 r. o udzieleniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy o nazwie Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. przez Emitenta oraz PFR, działającego za pośrednictwem Funduszy, na zasadach określonych we wniosku Emitenta i PFR. Wspólnym przedsiębiorcą, o którym mowa w wyżej wskazanej decyzji Prezesa UOKiK, będzie Spółka Celowa.
Udzielenie powyższej zgody przez Prezesa UOKiK oznacza spełnienie jednego z warunków zawieszających przewidzianych Umową Inwestycyjną podpisaną przez Emitenta, Fundusze i Spółkę Celową w dniu 28 marca 2018 r., stanowiącą jeden z dokumentów objętych dokumentacją transakcyjną, o której mowa w raporcie bieżącym nr 11/2018.

Inne komunikaty