Notowania

PROCHNIK: strona spółki
17.07.2018, 20:38

PRC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.07.2018 roku

Syndyk Próchnik S.A. w upadłości (dalej Spółka, Emitent) podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które było kontynuowane w dniu 17.07.2018 roku po ogłoszonej przerwie w dniu 26.06.2018 roku:
1.Listella S.A., posiadająca 17.625.252 akcji na które przypada 17.625.252 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2018 roku, co stanowi 32,99% w ogólnej liczbie głosów;

Inne komunikaty