Notowania

NOVINA: strona spółki
18.07.2018, 18:25

NOV Stanowisko Emitenta wobec tekstu zamieszczonego na portalu Bankier.pl

W związku z artykułem opublikowanym na portalu Bankier.pl Zarząd Novina ASI S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) wyjaśnia co następuje:
1. wskazana w artykule godzina publikacji raportu dotyczącego nabycia akcji własnych wynikała z faktu, że osoba dokonująca publikacji przebywała poza Polską, w innej strefie czasowej, i dla tej osoby godzina publikacji była godziną zupełnie normalnej aktywności dziennej; 2. kurs akcji na NewConnect jest ustalany w odniesieniu do akcji przed scaleniem, natomiast cena w ramach skupu akcji własnych była ustalana w odniesieniu do akcji po scaleniu w stosunku 4 : 1, co wynika z faktu, że zgodnie ze stanem uwidocznionym w KRS scalanie miało już miejsce oraz z tego, że tylko w ten sposób możliwe było porównanie oferowanych cen sprzedaży akcji notowanych nienotowanych na NewConnect - jeżeli podzielić cenę akcji zapłaconą w ramach skupu akcji własnych, tj. 2,20 zł, przez 4 (scalenie) daje to 55 gr, co oznacza, że cena nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych nie była ceną kilkukrotnie przewyższającą cenę akcji na rynku NewConnect; 3. fakt złożenia przez innych akcjonariuszy ofert przeczy tezie o uprzywilejowaniu jednego z akcjonariuszy w ramach skupu akcji własnych; 4. ceny proponowane przez innych akcjonariuszy w ramach skupu akcji własnych istotnie przewyższały cenę zaproponowaną przez Novina sp. z o.o., co oznacza, że pozostali akcjonariusze uczestniczący w procesie uważali, że akceptowana w ramach skupu cena akcji powinna być jeszcze wyższa; 5. sugerowanie dokonania „nieopłacalnego” dla Emitenta „transferu” środków jest całkowicie nieuzasadnione w świetle faktu, że pozostali uczestnicy procesu skupu akcji własnych zaproponowali jeszcze wyższe ceny skupu akcji własnych; 6. skup akcji własnych nie odbywał się poprzez rynek NewConnect, gdyż nie wszystkie akcje Emitenta zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect, a tym samym poszkodowani byliby posiadacze akcji nienotowanych; 7. zamiarem Emitenta było skupienie akcji po możliwie najniższej cenie, a przyjęte zasady skupu akcji własnych pozwoliły na osiągniecie tego celu.

Inne komunikaty