Notowania

DENTAMDC: strona spółki
20.07.2018, 14:19

DAM Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 sierpnia 2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 (ESPI) z 5 lipca 2018 roku, Zarząd Dent-a-Medical S.A. ("Spółka") odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 2 sierpnia 2018 roku. Przyczyną odwołania jest potrzeba dokonania korekt w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty