Notowania

GRAPHIC: strona spółki
26.07.2018, 18:45

GRP Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym

Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka , „Emitent”) informuje, że w dniu 25 lipca 2018 r. wpłynęła do spółki umowa zawarta w dniu 24 lipca 2018r, której przedmiotem jest zakup przez Emitenta prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, położonej w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 29 , nr KW KA1K/00075607/3. Sprzedającym jest spółka Wolfs Fundusz Private Equity S.A. z siedzibą w Katowicach.
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym o powierzchni ok. 593 m2. Pomieszczenia biurowe są przedmiotem umów najmu z odbiorcami zewnętrznymi. Cena nabycia w/w nieruchomości zł wynosi 3.121.952 zł. Cena uiszczona ma zostać w terminie do dnia 23.08.2018r. Środki na nabycie nieruchomości pochodzić będę ze sprzedaży posiadanych przez Emitenta akcji spółki Wolfs Fundusz Private Equity S.A. w ramach prowadzonego przez ww. spółkę skupu akcji własnych. Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że raport został opublikowany z opóźnieniem z uwagi na problemy techniczne z lo logowaniem do systemu publikacji raportów ESPI, który udało się rozwiązać w dniu dzisiejszym.

Inne komunikaty