Notowania

BUMECH: strona spółki
1.08.2018, 15:26

BMC Układ ratalny z ZUS

Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia została zawarta umowa między Emitentem (Dłużnik) a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie (Wierzyciel, ZUS). Zgodnie z umową Wierzyciel rozkłada na 36 miesięcznych rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (06.12.2017 rok), w części w której nie zostały objęte układem. Zobowiązania Spółki wobec ZUS powstałe od dnia otwarcia postępowania układowego są regulowane na bieżąco.
Zgodnie z podpisaną umową Bumech zobowiązuje się do opłacenia poszczególnych rat należności z tytułu składek ubezpieczeniowych w terminach i wysokości wynikających z ustalonego harmonogramu; zaś ZUS zobowiązuje się do niewszczynania i niewznawiania postępowań egzekucyjnych przez okres obowiązywania umowy w stosunku do należności z tytułu składek objętych umową.

Inne komunikaty