Notowania

BUMECH: strona spółki
1.08.2018, 15:29

BMC Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy

W związku z zapytaniami Akcjonariuszy kierowanymi do Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Bumech), Zarząd Emitenta, udzielając odpowiedzi w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych w nawiązaniu do raportów 40/2018 z dnia 25.07.2018 roku oraz 42/2018 z dnia 31.07.2018 roku informuje, iż rozprawa ws. rozpoznania układu przez Sąd, która miała się odbyć 31.07.2018 roku została odroczona na wniosek Nadzorcy Sądowego. Według Emitenta odroczenie terminu rozprawy nie powinno mieć wpływu na zatwierdzenie układu przez Sąd, gdyż w ocenie Spółki, jej Doradców Restrukturyzacyjnych i Doradców Prawnych zastrzeżenia Wierzycieli przeciwko układowi są bezzasadne.

Inne komunikaty