Notowania

ALL Utworzenie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych - Software Mind Inc.

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki potwierdzenie zarejestrowania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej spółki Software Mind Inc. - podmiotu pośrednio zależnego od Ailleron SA. Nowopowstała spółka jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Software Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której 100% udziałów posiada Ailleron SA.
Software Mind Inc. to spółka prawa amerykańskiego z siedzibą w stanie Delaware, Stany Zjednoczone, adres: 8 The Green, STE A, miasto Dover, hrabstwo Kent, kod pocztowy 19901. Celem utworzenia spółki zależnej jest przyspieszenie ekspansji Ailleron na rynku amerykańskim. W ramach nowego podmiotu przewiduje się przede wszystkim rozwój sprzedaży usług segmentu Software Services. Grupa Ailleron w ramach segmentu Software Services świadczy usługi specjalizowanego outsourcingu programistycznego głównie dla klientów z USA i Europy Zachodniej. Utworzenie spółki dedykowanej do obsługi tego obszaru biznesu na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w opinii Zarządu znacząco wpłynie na jego rozwój na tym rynku.

Inne komunikaty