Notowania

PROMISE: strona spółki
6.08.2018, 18:59

PRO Zamiar rozszerzenia zasięgu działalności APN Promise S.A. o terytorium Litwy.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do zwiększenia zasięgu działalności Grupy Kapitałowej o kolejny kraj – Litwę. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki zamierza zwrócić się do Członków Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na podjęcie adekwatnych działań.
Przedmiotem działalności spółki zależnej będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego (help desk).

Inne komunikaty