Notowania

LSISOFT: strona spółki
10.08.2018, 11:36

LSI Transakcje na akcjach Spółki

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Powiadomienie dotyczy nabycia przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Piotrem Kraską Członkiem Rady Nadzorczej w dniach 3 oraz 9 sierpnia 2018 roku: - 1.256 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 10,75 zł za jedną akcję, - 1.500 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 10,65 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 29.477,00 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty