Notowania

MAXIMUS: strona spółki
16.08.2018, 22:24

MAX Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAXIMUS SA

Zarząd spółki MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 13 września 2018 roku, na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba – Dorak w Bielsku-Białej przy ul. Cyniarskiej 36 w Bielsku-Białej. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty