Notowania

BEDZIN: strona spółki
24.08.2018, 13:26

BDZ Informacja o podpisaniu aneksów do istotnych umów.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/1999 z dnia 3 września 1999 roku, raportu bieżącego nr 42/2014 r. z dnia 23 lipca 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 32/2013 r. z dnia 20 grudnia 2013 r, Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ( dalej „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. (ECB sp. z o.o.) informacje o podpisaniu przez ECB sp. z o.o. w dniu 23 sierpnia 2018 r. oraz Tauron Ciepło Sp. z o.o. (dalej TC) aneksu do Umowy nr 6/EC/99 zawartej 3 września 1999r. oraz aneksu do umowy z dnia 19 grudnia 2013 r. których przedmiotem jest sprzedaż zamówionej mocy cieplnej, ciepła, nośnika ciepła.
Aneksem do umowy z dnia 3 września 1999 r. obniżona została z dniem 1 września 2018 r. zamówiona moc cieplna z 250MWt do 235 MWt oraz przedłużony został okres obowiązywania umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r. Aneksem do umowy z dnia 19 grudnia 2013 r. ustalono, że umowa obowiązuje od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2026 r. Pozostałe postanowienia umów pozostały bez zmian.

Inne komunikaty