Notowania

KLEBAINV: strona spółki
31.08.2018, 18:35

KIN Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta

Zarząd Prima Park S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy (Sąd) z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji m.in. o otworzeniu postępowania sanacyjnego w stosunku do Emitenta oraz wyznaczeniu sędziego komisarza i zarządcy.
O podjęciu decyzji o złożeniu wniosku o restrukturyzację, wniosku o upadłość Spółki oraz o samym złożeniu do Sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitent informował w raportach ESPI nr 41 z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz ESPI nr 43 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Inne komunikaty