Trwa ładowanie...
Notowania
I2DEV: strona spółki
4.09.2018, 13:16

I2D informacja o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym spółka zależna Emitenta – i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. z/s we Wrocławiu uzyskała informację, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia wydał decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku B10 („Na Kazamatach”) położonego we Wrocławiu przy pl. Jana Pawła II, będącego częścią inwestycji „Bulwar Staromiejski”, w zakresie lukarn dachowych, balkonów oraz nowych pomieszczeń piwnicznych.
Emitent wskazuje, iż w zakresie lokali mieszkalnych budynku B10 (ich remontu i przebudowy) prace budowlane zakończyły się, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy z dnia 14 czerwca 2018 r. W budynku znajdują się 73 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 2.833 m2. Na dzień publikacji niniejszego raportu projekt został w 100% sprzedany. Zadanie inwestycyjne Na Kazamatach jest kolejnym zakończonym i oddanym do użytkowania etapem inwestycji Bulwar Staromiejski. Dotychczas Spółka w ramach tej inwestycji zrealizowała budynek B12 – Nowy Alexanderhaus oraz B13- The Place.

Inne komunikaty