ERBUD: strona spółki
5.09.2018, 0:08

ERB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego


Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2018-10-17
ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 715,2 mln zł netto na zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok 15,3 km.
10,60
+1,89
2018-10-16
ERB Informacja o wydaniu nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji Promenady Wrocławskie etap X we Wrocławiu.
10,40
+2,88
2018-10-16
ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartość 22,85 mln zł na rozbudowę Zakładu OLEOFARM Sp. z o.o. Wrocław - Etap I: Budynek socjalno-biurowy wraz z halą produkcyjno-magazynowa.
10,40
+2,88
2018-10-10
ERB Podpisanie znaczącej umowy o wartości 21 mln zł na Remont kapitalny kotła OFz-425 nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini” przez spółkę pośrednio zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – Erbud Industry Południe Sp. z o.o.
10,80
0,00
2018-10-01
ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 49,9 mln zł na budowę hali produkcyjnej z funkcją magazynową oraz częścią socjalno-biurową i budynkami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem i instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.
9,88
+4,76
2018-10-01
ERB Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 40,6 mln PLN. Umowa dotyczy kompleksowej budowy Hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowo - socjalnym oraz infrastrukturą zewnętrzną w Ostaszewie k/Torunia.
9,88
+4,76
2018-09-14
ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 42 mln zł – Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu.
9,40
-3,62
2018-09-06
ERB Podpisanie znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane o wartości 26 mln zł na Rozbudowa Hotelu Solny przy ul. Aleksandra Fredry 5 w Kołobrzegu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
9,50
-3,79
2018-09-05
ERB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
9,42
0,00
2018-09-03
ERB Podpisanie Aneksu nr 6 do znaczącej Umowy - Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego GALERIA MŁOCINY zwiększającego wartość kontraktu o 56,6 ml zł do kwoty 591,2 mln zł.
9,60
-2,08

Notowania