Notowania

ERBUD: strona spółki
5.09.2018, 0:08

ERB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego


Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-11
ERB Poityka dywidendy w ERBUD S.A. (Emitent)
13,40
+4,48
2019-03-08
ERB Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących inwestycji Port Popowice Faza II Budynek B (z wyłączeniem budynku C) wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także infrastrukturą techniczną i przyłączami.
13,20
-1,52
2019-02-15
ERB Podpisanie Aneksu nr 1 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – Etap I – na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
13,50
-2,96
2019-02-04
ERB Podpisanie aneksu zmieniającego umowę warunki umowy - Potęgowo Wschód
11,80
+5,08
2019-01-30
ERB Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.
11,15
+1,35
2019-01-28
ERB Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
11,15
+1,35
2019-01-16
ERB Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
10,40
-0,48
2019-01-16
ERB Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 16 stycznia 2019 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
10,40
-0,48
2019-01-16
ERB Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 16 stycznia 2019 roku.
10,40
-0,48
2019-01-14
ERB Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
10,00
+2,50