Notowania

PAMAPOL: strona spółki
6.09.2018, 13:54

PMP Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji

Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 6 września 2018 r. w związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie przez KNF zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

Inne komunikaty