Notowania

CELTIC: strona spółki
19.09.2018, 16:46

CPD Powołanie nowych członków Komitetu Audytu CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z powołaniem Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 września 2018 r., działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) podjęła uchwałę, na mocy której powołała nowych członków Komitetu Audytu w składzie:
- Alfonso Kalinauskas – Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny), - Mirosław Gronicki – członek Komitetu Audytu (członek niezależny), - Andrew Pegge – członek Komitetu Audytu. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, c) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności.

Inne komunikaty