Notowania

BOGDANKA: strona spółki
19.09.2018, 17:12

LWB Odwołanie członków Zarządu LW Bogdanka S.A.

Zarząd LW Bogdanka S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 19.09.2018 r., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie odwołania z dniem dzisiejszym:
- Pana Stanisława Misterka z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, - Pana Sławomira Karlikowskiego z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej zdecydowano także o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz przyjęcia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4

Inne komunikaty